Yönetsel Görevler

• 2000-2002 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent temsilcilisi olarak görev yaptı.

• Üniversitelerarası kurul başkanlığının Haziran 2001 dönemi doçentlik sınavını başararak 2002 yılında doçent ünvan ve yetkisi verildi.

• 2002-2005 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetim kurulu doçent temsilcilisi olarak görev yaptı.

• Ocak 2008 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltildi. Halihazırda aynı klinikte öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

• 2002-2015 yılları arasında Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

• 2009-2011 yılları arasında Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

• 2011-2015 yılları arasında Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı.

• 2015 aralık ayından itibaren Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

• 2011-2015 yılları arasında Turkish Journal of Urology (Türk Üroloji Dergisi) Baş Editörü olarak görev yaptı.

• 2014 yılında ESSM’nin (Avrupa Seksüel Tıp Derneği) yaptığı sınavı başarıyla geçerek “Fellow of the European Committee of Sexual Medicine: (FECSM)” ünvanını aldı.

• 2014 Ocak ayında European Society of Sexual Medicine (ESSM:Avrupa Seksüel Tıp Derneği) yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi.