Bilimsel Ödüller

• 1996 yılında “Eksperimental Mesane Kanseri Oluşturulması ve Intravezikal Tedavide Daha Etkili Olabilecek Bir Yaklaşım” adli çalışması ile, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi V. Araştırma Teşvik Yarışmasında, Cerrahi Tıp Bilimleri Dalında, Prof. Dr. Kamil Sokullu ödülü birincisi seçildi.

• Aynı çalışması, 14. Ulusal Üroloji Kongresinde Türk Üroloji Derneği tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü. 1997 yılında, “Protective Effect of Verapamil on Renal Tissue During Shockwave Application in Rabbit Model” isimli çalışması ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Teşvik Ödülünü aldı.