Eğitim-Akademik Yaşamı

• 1974-1985 yılları arasında, İlk orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptı.

• 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.

• 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 22. olarak mezun oldu.

• 1991 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

• 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında ihtisasını bitirerek, Üroloji uzmanı oldu.

• 1996-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında, uzman doktor olarak görev yaptı.

• 2000-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

• Üniversitelerarası kurul başkanlığının Haziran 2001 dönemi doçentlik sınavını başararak 03.04.2002 tarihinde doçent ünvan ve yetkisi verildi.

• 2002-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında, Doçent-öğretim üyesi olarak görev yaptı.

• Ocak 2008 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltildi. Halen aynı klinikte Androloji bölümünde profesör öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

• 2011 yılından itibaren Türk Üroloji Dergisi (TurkishJournal of Urology) Baş-Editörü olarak görev yapmaktadır

• 2014 yılında ESSM’nin (Avrupa Seksüel Tıp Derneği) yaptığı sınavı başarıyla geçerek “Fellow of the European Committee of Sexual Medicine: (FECSM)” ünvanını almıştır.

• Internasyonel bilimsel dergilerde basılan 80’nin üstünde çalışması ve bu çalışmalara yapılmış 450’nin üstünde bilimsel atıfı
(h index:14)bulunmaktadır.